top of page

Konsènan

Ever emergency starts at the local level. Together, we must prepare to respond quickly and effectively, especially in the initial phases of a disaster before the State or Federal governments provide supplemental assistance. The Marshall County EMA works with County and Municipal Officials, along with Community Leaders and School Boards to help prepare Marshall County for ALL HAZARDS. You are our most important partner!

Misyon Ajans Jesyon Ijans Marshall County a se pou bese efè potansyèl divès danje ki ta ka gen enpak sou konte a, pou prepare pou aplikasyon mezi ki pral prezève lavi ak minimize domaj, pou reponn efikasman a bezwen sitwayen yo ak jiridiksyon lokal yo. pandan ijans yo, epi bay yon sistèm rekiperasyon pou retounen konte a ak kominote li yo nan yon sitiyasyon nòmal pi vit posib apre ijans sa yo.

Untitled.jpg
bottom of page