top of page

Rapò Nivo II

Nenpòt moun oswa biznis ki genyen yon kantite nenpòt sibstans ki dwe rapòte, nenpòt ki lè pandan ane ki sot pase a, dwe rapòte ke yo te kenbe l bay Alabama SERC, Marshall County LEPC (Marshall County EMA), ak Depatman Ponpye lokal nan kote sa a. Pou wè si w gen yon kantite yon sibstans ki ka rapòte, gade Lis Lis ki disponib nanepa.gov

Marshall County EMA aksepte rapò Tier II de fasons


1. Imèl fichye .t2s ki kreye pa Tier2 Soumèt bay the GIS Planifikatèak the Direktè.

Tier2 Submit disponib gratis nan EPA nanTier2 Soumèt.
 

2.Via sit entènèt E-Plan la nanE-Plan. Enfòmasyon sou enskripsyon ak pri yo disponib nan E-Plan.
 

Kondisyon pou rapò ak kontak Alabama Tier II


Depatman Jesyon Anviwònman Alabama

Koòdonatè SARA Tit III: Beth Woodfin 

Telefòn-1-334-260-2700

 

Nivo II Soumèt Imèl

ADEM Website 

Enstriksyon Espesyal: SERC Alabama a aksepte de fòm soumèt elektwonik ki itilize swa E-Plan oswa Tier2 Submit. Gen de jaden obligatwa leta yo: 1) Mèt ID #, ak 2) adrès imel ki valab pou prèv li resevwa. Tanpri gade paj wèb ki anwo a pou plis enfòmasyon.

Alabama Tier II Reporting Requirements and Contacts


Alabama Department of Environmental Management

SARA Title III Coordinator: Beth Woodfin 

Phone - 1-334-260-2700

 

Tier II Submission E-mail

ADEM  

Special Instructions: Alabama’s SERC accepts two forms of electronic submittal utilizing either E-Plan or Tier2 Submit.

 Please see the above webpage for additional information.

Hazmat Placards.png
bottom of page